Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία Jetronic Services LTD έχει εναρμονιστεί με τον γενικό κανονισμό προστασίας και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679), ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή απο την 25η Μαΐου 2018.

Σκοπός συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων είναι

  • για την διατήρησης ιστορικού εργασίας του οχήματος σας
  • την έκδοση τιμολογίου
  • την ενημέρωση της κατάστασης του υπο εργασίαν αυτοκινήτου σας
  • την προώθηση και διαφίμηση (μαρκετινγκ) προιόντων και προσφορών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία χρησιμοποιούνται απο την Jetronic Services LTD είναι:

  • Το ονοματεπώνυμο σας
  • Στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο,διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση
  • Πληροφορίες σε σχέση με προηγούμενες συναλλαγές σας με εμάς
  • Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος σας

Η Jetronic Services LTD διατηρεί στα αρχεία της τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο όπως επίσης φροντίζει για την φύλαξη και την προστασία τους.